P.H.U. Stampol s.c. Dariusz, Jakub Michalak

P.H.U. Stampol s.c.
Dariusz, Jakub Michalak

ul. Oławska 49/2
49-300 Brzeg

tel. 77 416-13-48

Pompy ciepła

Układ hybrydowy : propan + pompa powietrzna

kocioł auroCOMPACT + pompa powietrze/woda z chłodzeniem aktywnym VWL 115/2A
(VWZ MWT 150, VWZ MPS 40)

Kotłownia – Sośnica

Pompa ciepła geoTherm VWS 101/3 + podgrzewacz zasobnikowy VIH RW 300

Pompa ciepła VWS 171/3

układ z buforem plus zasobnik c.w.u

Pompa ciepła powietrze / woda typ split-glikol

VWL 81/3S + geoSTOR VIH RW 300; układ ogrzewania bezpośredni – bez bufora

Montaż pompy ciepła powietrze / woda

pompa powietrze/woda VWL 101/3S, układ hybrydowy z buforem allSTOR VPS 800/3-7 i stacją świeżej wody aquaFLOW exclusiv VPM, kocioł stałopalny

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola

Specyfikacja: kaskada pomp ciepła VWS 171/3, kolektory słoneczne auroTHERM VFK 145 V, allSTOR exclusiv VPS –zasobnik buforowy, aquaFLOW exclusiv VPM -stacja świeżej wody, aquaFLOW exclusiv VPM –stacja solarna.

Montaż pompy ciepła geoTHERM VWS – solanka / woda

Specyfikacja: geoSTOR VIH RW jest 300 i 400 B, pompa ciepła geoTHERM VWS, recoVAIR 275/3 i 350/3, rekuperator centrale wentylacyjne, sterowanie VR 90/3, wymiennik przeciwprądowo krzyżowy, zasobnik.

Inne przykłady realizacji opartych o pompy ciepła Vaillant

Montaż czerpni do pompy ciepła / gruntowego wymiennika ciepła

Dodatkiem do systemu wentylacyjnego jest wykonanie gruntowego wymiennika ciepła. Kanał czerpny od centrali prowadzi się pod ziemią na głębokości 1,5 1 m. Drugą stronę wyprowadza się nad powierzchnię i wykańcza się tz. czerpnią. Latem nawiewamy powietrze chłodzone np. z +32 do +22 stopni, mamy wówczas za darmo chłodniejsze powietrze w pomieszczeniach. Zimą przy układzie z rekuperatorem powietrze dochodzące do centrali jest wstępnie ogrzane